cenník


Počet študentov v skupine Cena pre 1 študenta
45 min. hodina60 min. hodina
1 študent14,00€ 18,00€
2 študenti9,50€ 12,00€
3 študenti8,00€ 10,00€
4 študenti7,00€ 9,00€


Možná ľubovoľná dĺžka hodiny.

Vypočítajte si cenu Vašej individuálnej hodiny:

Dĺžka Vašej hodiny (v minútach):