cenník


Počet študentov v skupine Cena pre 1 študenta
45 min. hodina60 min. hodina
1 študent13,00€ 17,00€
2 študenti8,50€ 11,00€
3 študenti7,00€ 9,00€
4 študenti6,00€ 8,00€


Možná ľubovoľná dĺžka hodiny.

Vypočítajte si cenu Vašej individuálnej hodiny:

Dĺžka Vašej hodiny (v minútach):