cenník


Počet študentov v skupine Cena pre 1 študenta
45 min. hodina60 min. hodina
1 študent15,00€ 20,00€
2 študenti10,00€ 13,00€
3 študenti8,50€ 11,00€
4 študenti7,50€ 10,00€


Možná ľubovoľná dĺžka hodiny.

Vypočítajte si cenu Vašej individuálnej hodiny:

Dĺžka Vašej hodiny (v minútach):