o mne

RNDr. Alžbeta Klinková

Štúdium

1983-1988
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
Kombinácia: matematika-chémia

Absolvované kurzy

Komunikačné a informačné technológie vo vyučovaní chémie I. (2000)
Nový model maturitnej skúšky (2001)
Komunikačné a informačné technológie vo vyučovaní matematiky I. (2001)
Komunikačné a informačné technológie vo vyučovaní matematiky II. (2002)

Pracoviská

1988-2005
SPŠ chemická
Račianska 78, Bratislava

2005-2008
Gymnázium Pezinok
Senecká 2, Pezinok

2008 -
Živnosť
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti